Národní archiv - Ministerstvo železnic

Název archivu:
Číslo fondu/sbírky:
813
Název fondu/sbírky:
Ministerstvo železnic I, Praha
Značka fondu/sbírky:
MŽ I
Datace:
(1869) 1918 - 1945 (1953)
Původce:
Ministerstvo železnic Vídeň (1896-1918); Ministerstvo železnic (1918-1938); Ministerstvo dopravy (1938-1942); Ministerstvo dopravy a techniky (1942-1945); Ministerstvo dopravy (1945-1953); Ministerstvo železnic (1952-1953)
Popis:
Ministerstvo železnic vzniklo v roce 1919 v přibližně stejné organizační struktuře, jakou mělo ministerstvo vídeňské. Jeho kompetence měla složku správní - povolování staveb na dráze (působnost býv. Generální inspekce rakouských železnic) a podnikovou - nejvyšší řízení ČSD. Fond byl koncipován tak, že je do něho zahrnuto i období po zániku Ministerstva železnic (1938), kdy ministerstvo postupně převzalo agendu pošt a telekomunikací (sloučení s Ministerstvem pošt a telegrafů do Ministerstva dopravy) a v r. 1942 i některé agendy býv. Ministerstva veřejných prací (především plavbu a leteckou dopravu, vzniká Ministerstvo dopravy a techniky). Z těchto kompetencí byly ihned po květnu 1945 vyjmuty pošty a telekomunikace, nové Ministerstvo dopravy je zpracováno samostatně - zde pouze nahodilý materiál. Fond obsahuje bohatou spisovou dokumentaci k problematice železniční, ale i veřejné autobusové dopravy, kterou ČSD zajišťovaly (od roku 1932 monopolně). Hospodářská, technická a provozní agenda státních drah, schvalování plánů a změn projektů tratí a vleček v působnosti drážního správního úřadu (včetně drah tramvajových a neveřejných úzkorozchodných). Výstavba nových tratí na Slovensku. Na konci fondu a v dodatku zpracovaném r. 1979 tisková dokumentace (věstníky, almanachy, výroční zprávy, tarify, statistiky) zahrnující i období do r. 1918.
Metráž (bm):
Nezpracováno
Zpracováno
Inventarizováno
62
660
660
Jazyk:
angličtina, čeština, francouzština, němčina
Místo vzniku:
Praha
Tématické skupiny:
Kolejová doprava, Silniční doprava (autobusová a automobilová), Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace