Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Janků-Jano
(v\ JANOŠÍK JAN * 26.6.1856 ve Vrbátkách u Prostějova

MUDr. ,prof.ř + 8.5*1927 v Praze
anatomie na4řUK/42 roky/
y histologie a embryologie

Anatomie člověka.1-11.98,12,21
Histologie a mikroskopická anatomie.92
0 vývoji sleziny.16

Anatomický atlas ke studiu a prakt.potřebě dle původ

nich preparátů.97

0 buňce vaječné u ssavců.93

Slezina a pankreas.95 - 0 tvoření se kosti.89

Poznámky k vývoji ledninek.83

Studia embryologická.83 v

Atrofie folikulů a zvi.chování se buňky,vaječné.93

Poznámky k vývoji ještěrek,98