Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Janků-Jano
Naše věda 8 1926/27 8.249-250.-OSN 13 s.16.-OSN 28
s.687.- OSND III 1 s.93.-Vývpj-česipřlrodovědy tab.8
-Nár.alb.1899 sl.269.-Alb.repre s.983 a 388.TZlstá
Praha 27 1909/10 6.42 s.506,lobr. a 33 1915/16 5.39
„s.467)lobr.-"Za hlasem Komesáikého,,sbk,0lom.l957 s.91
;'W«ííiíuírfi <
Jí-W ííí -f. ip tMí f.-f-.JX,