Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Kras-Krat
\ KRATOCHVÍL JOSEF * 9.3.1862 v Dolních Kounicích

^ #u Brna

PhBr.,stř.pr of• + 7.4.1940 v Brně /úst ř» hřb. Brm

v /N,Fr,Ph/v Pří boře

v 10-19 »¿ř.univ. knih. v Brně 19-,doc.teol.řak.v Praze

prof.fie na teol.fak.v Brně 27-

Meditace věků.I-IV. 27-í?9.- Káhada spiritismu.07
Příručí» dějin filosofie.38.- Filosofický slovník.32 aj.
Rukovět filosofie.39.- Otázky aproblémy.16

Filosofické essaye.21.~- Pojem a význam mystiky.08

Vývoj problému boha ve fii řecké před J3okratem.05
Náboženský problém ve fii Sokratově.06
Problém duše v řecké fii.06.-» Etický základ výchovy.07
Záhada boha ve fii antické.08.-Základy fie věků.1.32
Nejnovější fie od Kanta po dnešní' dobu.32
Problém polit.moci ve fii scholastika 16.stol.F.Suareza,
Úvod do filosfie.10,22.~ Filosofie středního věku.24
red.revai pro fii s pedagogiku”
red. "Vychovatelské listrr”