Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Novo-Novoz
NOVOTKÝ VÁCLAV * 2l.9.182~8 ve Stupčicích u Tábora

učil v Brně, + 12.7*1696 v Čes.Budějovicích
v Ivančicích,73- řed.matiční školy v Čes.Budě jovicíe;

,% Písně pro mládež.67

^ Školní radovánky v Ivančicích 1830-1870.(70)

o Vendelín,krejčovský učenník v Brně*73

Čítanka první pro obecné školy dle analytické-synthe
^ tické methody*75 a Návod k nim .76

Cestování o prázdninách.76
Vánoční stromek.83 jesličková hra
psal do ped.čas.
přel .:M#WisemannnFsbiola"57

"Princ mazlík” ped.povídka

OSN 18 s.485.-KryŠpín s.197-198.-FDZenkl,1902,a.306-309.
HabartíSedlčansko.**11.1928 s*495.-HýsekML.M."1911,s.93.