Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Popo-Posp
4- POSPÍŠIL JAROSLAV *-27.5.1862 v Praze

$ JUDr., + 16.1.1910 v Praze XII.

ŮA advokát v Praze 94-

odborník nafprávo autorské

/vnuk hradeckého nakladatele/

po otci vedl též naklad.a knihkupectví/

i

;s>

•t5 Výklad zákona o právu autaském. /05/

vN

OSN 20 s*301.-OSN 28 S.1042.-08ND IV 2 s.1320:+1£.
Navrátil s.351-2, —v:Osvěta 40 1910 s.26 7.-
+ :Zlatá Praha 27 1909/10 č.18 s.213»lobr.