Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Reim-Rejz
REJSEK JOSEF * 8.11.1860 v Pelhřimově

preparátor + 15*11*1932 v české Bělé u Havl.

anatomického Brodu

ústavu v Praze
ilustrátor vědeckých děl

* ^Mikroskopická technika.20,27

* Pozorování ze života sysla...G2
^ Upevnění se vajička ssavčího na stěnu ufceru.03
4 O vstupu nervu zrakového u někt.hlodavců.94
Histologie o$a mloka Cryptobranchus japonicus.97
Svllútvar proximálního konce míchy u ryby Trigla
gunardus.98

OSND V 1 s.508.-Toman II s.354:+15«1. -
80 let od nar.:Lid.novinv 8.11.1940 č.569.s*7.