Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Reim-Rejz
. REJSEK JOSEF « 26.8.1892 v Praze

h

MUDr. f 4-29*2.1936 v Praze při autohavarii

V doc.urologie na
^ UK v Praze 28-
^ primář urol.oddělení na Bulovce

j Případ solitární cysty ledviny.22

Experimentální a klinické studie o fysiologii a

> pathologii vfvodných cest ledvinnýc

Ss Pft-

OSND V 1 s.508.-Matoušek s.137.-Naše věda 17 1936
s.223.-8l8 75 1936 s.312-316.- Nár.pol.5.3.1936 s.2

f ?.&«. ^ }. ffš í c\ */&, jcxf< /ífej. /

i. ')■ '' r* Q í^ Oij t. ^ ,