Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Sajdo-Santh
SA.JFBKE JÁN * 7.7.1883 v České Bělé u Havlíč-

kova Brodu

PhMr * +

ma i. ve Ikosfca tku
v rodišti
ovocnář

Pokyny pěstitelům ovocného stromoví pro oblast ^e&k

moravské vysočiny.40
Sortiment ovoce pro ^eskomor*vysoČiau.27

čl. v 2 Ovce n * r o zhl e dy
Hosp.lihovarník
Naše snahy
řs. aedkaěléc

Věst.OAZ 9 1937 s.473-4.

" M 1943 s.544