Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Schwai-Siky
SIGIKJND ADOLF *10.4.1892 v Majdaleně u Třeboně

MUDr.,rentgeno- +12.7.1934 v Praze
log,doc.na univ.v Praze 26-

Rentgenologie tubericulosy plic.34

Matoušek s.l48.-MSto let g.v TreboniH1968 s.l57.1obr
Nár.pol.11.7.1944 s.3*lobr.