Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Slabý-Slán
sh SLABÍ JOS]g? ' 26.3.186y v Havlíkově Brodě

cf*

^ ThUr. ,PhDr. ->-29.12.1930 v Praze
J-4 Msgre

^ semitolog,biblista

univ*prof.biblického studia Starého zákona v Bratisi

L na teol. f ak • v Olomouc i %% -, * . avě 19

íí *

Biskupské jubileum papeže Lva XIII./93/
ij* Vykopávky v Samaří.14
4 NejnovějM objevy v Palestině.14

Sión a město Davidovo ve světle nejnověftších objevů*

A 5/

OSND V 2 S.1307.-T,& P.b.2125.-Me kniha 10 1929
5.10 s.152.*KD 72 1931 *x2xsxžfix* s.347-348.-
Naěe kniha 12 1931 5.2 s.28.*Univ.priova v roce
1930-31 s,35-36,lobr.