Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOŠENOVSKÍ LUDVÍK «24.12.1917 v Klokočově
FKDr.fCSc.

doc*62- ,prof.na FF univ.v Brně 66- ved.kat.filozo-
ved.red.čas#"Čs.filosofie” fie

^ Dialektika a věda.70

co Výňatky z Horólkovy Filosofie jazyka.70

<3-

rO

Baláš s.275
Dis.UBrno