Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOŠNER LUDVÍK * 27.7.1874 v Praze

redaktor f 1916

odb.ufi.na

obch.gremiálni škole
^ prof. obch*ak. 98-01 }

£ /matem* ,zeměp./ - dměrách a váhách, psal do Výr.zprá-

fi české gremiální obch.školy 99-03

Š- Několik epištol. 15

rO

přel.:Svea Hedin"Po souěi do Indie"I-II.ll.-

"Tibeť'I-II.10,

J.R.ScotfDosažení Eižní*to6nyM13-14

OSN 25 s.605