Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOTŠF *. 31.5.1886 v Písku

vl.jm.

Josef Kutta +..11. 1927 ve Znojmě

učitel ve Znojmě 07-, >>

v Opavě 09- ,v Dolních Tošond^ch
ve Slezsku 12- a na Znojemsku,menšinový prac.

psal do Slez.venkova,Ostrav.deníku,Novin těšínských

^ Ohlas flezské chalupy.17 bb v těšínském dialektu -
4- milostné i vlastenecké v prostonárodním ttfnu s
pověstmi o Ondrášovi

V.FicekMBiogr.slk”3 1979 e.77-78.-F.A.Soukup ve Ví-
deňském deníku 25.8.1920 roČ.12 č.19£4.-J.L.Mikoláš
v Slez.sbku 46 1948 s.155*