Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOTOVX MILADA * 7.4.1924 v Rousínov® %,,/

MUDr.,odb*as*,CSc*,katedra hygieny a mikrobiologie na
lék.řak.univ.v Brně

The se lef erátů přednesených na celostátním p?acovním sjí
zdu s tematikou zfoboru hygieny výživy*57.

o

£

řk

■ť}

tátf-'kvr>SÍ?. &$/