Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOTUŠKOVÉ ANNA * 14.10.1911 v Nedvězí u PoliSk

vy&ívačKa v Olomouci-
Hodol&nech

1935 vyd.a red*Čas.:Hraničářská stráž

Hanácké proudy

Občanské slovo

cl Mor.-slezská stráž

£

E*

«■».

cA

R.Fischer”5es*nov.v Olom. ‘’1958 s.61a 63

4, tr#&-