Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUC JOSEF S. 18,2.1878 v DobruSce

4? učitel na Náchod- *14*3 «1954 v Vašících u ^srdubic
sku/Tebešov,Studnice/

řed.měěí.Sk&ly v Da&icích u Pardubic 11-

0 trožnovském hrdinovi.54 ^.........

s p se ud.: [T •¿Tffi J. A. Komenský. O 6 jiný pseud. {TomáS Ha li

Bílá Hora,08 .^/¡nT

Al.Jirásek. 27 1

J.Žižka z Trocnova a Kalichu.24
Stručné dějiny čs.25,26^

J.J.Rousseau.13

Petr Chelčický a jeho Síť víry,13
usp.Výbory z Němcové a z Erbena
Dějepis pro školy měščanské.33

psal do Čas.:Vzkříšení,Klas.Přehled,Sas,Osvěta lidu,
Vzdělání íidu,Sas.čs,obee učitelské
Dol.-Ped.enc,3 s.116.-Nár. osvob.18,2.1938 só.-
Škola měší.40 1937/38 s.286-287,lobr.