Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOtTOOVX J0ŽA * 1.4.1878 v Praze

roz.Mettfcerová ,

, užitdka +20»12 * 2.960"-, /b.1. lístek pro

|T v Náchodě,v Daáicích u Pardubiá Slovník

^ Ze světa chudých. 14 *v hasicích u ^arau-

^ Slzy a úsměvy.20 Z1“!10

^ 2 dětských chvfclek. 23

Kouzelné pavučí*27
Dobrá víla a Jiné povídky.27
Povídky a obrázky.29
Pohádečko moje.31£áxžik*££

Bártík. 32

Kohoutek zlatopírek.44
Pohádka o květu zapomnění.25 hra o 3j*
pod dm.Mett:jerová přel.:Ivan rřanksrHKříž nad horami”10

w M¡Tulák Marko a král Matyáš.

12.

Dol.-Ped.enc.3 s.116.- OSND VI 2 s.1191-2.