Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUFAH ALOIS * 28,4.1919

ak*malíř, +l7*ll.l978 v &rtnicž u Jihlavy

U výtvarný pecU

uč.na Škole v Brtnici

prac.na rozvoji dětské výtvarné aktivity

Jráce ve výtvarném kroužku.59

O práci dětských výtvarných kroužků.64
Výchovné aspekty v kreslení a makdvání dětí předSkol
ního veku,73

Výtvarnáíjivýchova dětí předškolního a školního věku.7

+ :%t.vých.l9 1978/79 -2.8#s. 199-200*i 0br.

- •* ”■ ¿c. ¿tffij(¿o č'3-*-