Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUL FRANTIŠEK *26.12.1900 v Morsvči u FelhMmov

^ RNDr., chemik + 24*0.1953

í* 36- dec.anorg«.chemie €.

1 na př.fak.ICU v Praze
mř**prof.v Brně 45-53
m ancrg.chemie analytická

mikroanalvsa plynů
chemická toxikologie

CSND VI 2 s.1192.- Ms.KO.-
+:M100 let če.spol.chemické"