Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUL JAN * 8.10.1933 v Prase

á- g/c.

^ ps^.difc*i±k,odb.as.na katedře analyt.chemie na přír*
^ fak.univ.v Brně

M y

ICfcantitati •:ní analysa. 6 3 (o M • o laikem)

Základní cvičení z chemické kvantitativní analysy*11

(69)s M.SiíLkem