Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
ÍOUPALÍK JAN MAURUS * 10.12.1789 v Táboře

P.,benediktin + 17.11.1860 v Praze

prefekt kláštera

v Klatovech,prof.gymn.v Klatovech

Elegie na musu slovanskou,39 b.

Chvalozpěv na počest cis.Ferdinanda a císařovny.

OSN 25 s.612.-český Jih 1889 5.10