Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUŠEK FBANTIŠEK * 10.7*1897 v Hranicích

v Brně,poslanec NS za
nár.dem. stranu

Studie o vývoji prac.a mzdových poměrů na Brněnsku.

28

Dol# ~+:Lid•noviny 27*8.1944 s,3.-ozn.o+:Lid.listy
1.9.1944 b.3.

Brno,Akademická 13

Ing.dr.

tajemník

Svazu průmyslníků

+ 25.8.1944 v Brně na násleéky
nacist.věznění/kremace
29.8*,ústř.hřb*Brno/