Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
houška frántišek: * 2.2.191a « #*<***

Šéfred .Lid .demokracie fed .naklad * V^šehred

člen předsednictva CSL *

usp.sbk»:Celostátní konference és.strany lidové 1961,

* «• » * » 1965 •

Ss.lid v boji za jxěxmxm mír.51*
usp,výbor z Slánků Jos.Plojhar a "Společná ceata, jeden

cíl$*63

H .Kuhn^Biogrč .HandbuchnII 1969

50 let:LD 2.2.1968 s.5 - 6& let:i*D 2.2.1983 a.4.

čO let^LD 3,2*1973 s*)*