Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Tosek-Toži
TOUŽIMSKÝ rJAKUB'\J.OSBE *. 7.* 5.1848 v Praze

žurnalista * 22*7. 1903 v Praze XII.

red.Nár.politiky 85-
^ publicisfcajslovaaská politika

Boje za svobodu Srbska v 19.frěku./76/

0 říši osmanské*77
^ Bosna a Hercegovina v min.a přít.82

Rozhledy v dějinách foučasných./stati v Osvětě/
Vzpcmínky na M-G.0erna3eva.98/* Osvěty/

Na úsvitě nové doby.1848./98/

Slánky v Čas.sgvěfcy,Světozor,Osvěta^Zlstá Praha,Posel z
red. "Plzeňské listy"73-4, “Plzeňské noviny^75,'Prahy
MNár. lis ty ”75-841 ,tPokrok’,85.

OSN 25 s.617-8.-Nár.alb.1899 sl.133:*9.3*-+0světa 33
1903 s.836-847«-+?Háj 1 1902/03 s.693-694.Zlatá Pra
ha 2D 1902/03 ».40 s.479,lobr.