Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Udrž-Úlehl
UHER FRANTIŠEK * 23.12.1825 v Bystrci u Lanškroune

l

JUDr. + 18.9. 1870 v Prese v nem.milosrd.

$ 61-64 poslanec zemského bratří

„v sněmu českého

^ bohém staré Prahy,proslulá lit.a filmová postava
nepořádn,ýmr!zivotem pešel mravně i hmotně

Novy živnostenský řád e jak» mu má rozumět!.1861.
spolupracovník Riegrova siku nauč.

U2?0j 13. s.

L.F .SmídMBatallonnlS93, též film.-F.Biažek"Batalion^>
OSN 26 q. ;+11.9.?l.- OSND VI 2 s.l303:fl8.9.7pm.~
I.HerrmannwPřed 50 lety“II. 1925 (púv. 4 feA ív^XT 192 3) w
Navrátil s.471.-Lid.d e m.18.9.1970 s.4(K.ros tolká)
Nár.pol.20.12.1927 s. .-Kár.poi. 1.12 1937 s.2.(fej.
od ¿i a i se-Týne ckého). -N ár. po i. 2 „ 12 .19 42 s.2. (u .Hrabě).