Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Neus-Niko
UIEDERLE BOHUSLAV « 25.12.1873 v Praze

MUJDr.jV okr.nem. + 12. 2,1963 v Praze

na Kladně 03-40

doc.28_ * proiff. chirurgie na KU 34-
atati v

v Sborníku klinickém

O dnešnín(stavu otázky therapie diffusní peritonitidg

£ol.~ OStNÍ 28 a. 99 6.-DSHD IV i s.572.~ Sl£ 62 1943 č.
47 s.l396.-Kozhl.chir.32 1953 č.l2 a.602,1 obr.+bfie
od l943.-Hozhl.chir.38 1959 5.6 s.439.-Jirásek Arn.*
f,G.a sl.chir. v 1.1^9«-l945H s*ll7.- do v*v. ¡¿id.nov
14.3.1940 6.133 s.5.-vzpom.:CLG H4 1975 5.30 s.936-
-939,1 obr.