Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Neus-Niko
NIEDEBUB. LUBtSR *20.9.1865 v Klatovech

PHDr., + 14.6.1944 v Prazs

pro* archeologie a národopisu 1904-

na FF UK v Pra ze? p okra S.Šafa říkňv, vytvoři1 Narodop.
museum; spolupůs. oři Národopisná výstavě

Nástin déjin anthrapologie* 89

Příspěvek ;k anthropologii aemŽ Českých. 91»94

žamberské lebky, 92

Slovanské starožitnosti 1901,- 192?

Moravské Slovensko.I*1918«

Lidstvo v dobé“předhistorické.93.1.Doba předkovová.
Rukovět české archeologie. 10 /s K.Buchtelou./

M 01 n cslř Ci ^ ’^1 *

0 původu Slovanů. 96 ' sjgoufi. /

Slovanský svět* 1909/zearépisně statistický obralPV ;
Hroby s kostrami z konce doby praehistorické v **9l