Kartotéka
kartotéka českých publicistů 1800 - 1982
Neus-Niko
NIEDERLE VÍCIAV * 25.7.1867 v Klatovech

PhDr.,stř.prof./L,6,5/* 17.11.1946 v Praze
Nf na r.g.v Praze-
Křemencové ul.03-
^ /syn Jindřicha a-a/

Aischylos a jeho doba.05 v Osvětě

s F.Grohem přepralotcovu Mluvnici jazyka řeckého.09>

35

přel.:J.Ruskin"Královna vzduchu1*!.01.

Dis*KU.-OSN 28 s.996.-bF 69 s.267- .-Naše věda 25

1947 s. 321-323.-Mr.osvob. 25.7.1937 s.4.-aár.pol.25./.
1937 s.8.-Nár.pol.25.7.1942 s.3*-Svob.slovo 25-1.1947 s

v /*1 x. .. ^ - Z**.* K.J ;ř ■ Cf 3? o''- XřV} .

Vrž*/-: jív. ^ &«rf <