Literární archiv Památníku národního písemnictví - Zahradníček Jan

Vyhledávání:
Jan Zahradníček
(1905-1960)


Básník, překladatel, kritik a publicista Jan Zahradníček se narodil 7. 1. 1905 v Mastníku u Třebíče; zemřel 7. 10. 1960 v Uhřínově u Velkého Meziříčí.
Jan Zahradníček debutoval roku 1927 verši v časopise Tvar. Po složení knihovnických zkoušek (1929 - 1930) se věnoval převážně literatuře. Přispíval do Rozhledů, Listů pro umění a kritiku, Řádu, Akordu, Lumíru, Obnovy, Národní obnovy, Archy, Vyšehradu aj. V letech 1940 - 1948 redigoval revui Akord, v letech 1945 - 1949 byl redaktorem nakladatelství Brněnské tiskárny. V červnu 1951 byl Jan Zahradníček zatčen a v červenci 1952 odsouzen ke třinácti letům vězení za údajnou velezradu. Trest si odpykával ve věznicích v Praze, Brně, na Mírově a v Leopoldově, odkud se po amnestii v roce 1960 vrátil ke své rodině do Uhřínova, kde téhož roku zemřel.
Po knižní prvotině Pokušení smrti (1930) následovaly v rychlém sledu další básnické sbírky - Návrat (1931), Jeřáby (1933), Žíznivé léto (1935), Pozdravení slunci (1937), Korouhve (1940), Pod bičem milostným (1944), Svatý Václav (1946), Stará země (1946), La Salleta (1947), Rouška Veroničina (1949). Další Zahradníčkova básnická tvorba již spadá do období po jeho zatčení v roce 1951. V nelehkých podmínkách komunistických nápravných zařízení se zrodily básně tvořící jádro básnických sbírek Čtyři léta (1969) a Dům strach (1970), jejichž vydání se již ovšem autor nedočkal, stejně jako vydání básnické skladby z roku 1941 Znamení moci (1990). Rozsáhlé dílo Jana Zahradníčka doplňují veršované legendy pro děti Ježíškova košilka a četné básnické i prozaické překlady. K jedinečným hodnotám patří i deník z posledních měsíců básníkova života.
Fond Jana Zahradníčka v literárním archivu Památníku národního písemnictví představuje pouhý zlomek Zahradníčkovy písemné pozůstalosti, jejíž podstatná část je dosud v soukromých rukou. Ve fondu J. Zahradníčka, zasahujícím časové období třiceti let (tj. 1930 - 1960), je mj. obsažen zlomek jeho korespondence přijaté (F. Halas, J. Hora), rukopisy jeho básní z vězení i s průvodními poznámkami Františka Křeliny (zpráva o těchto materiálech, pořízená F. Křelinou, je uložena ve fondu F. Křeliny), Zahradníčkovy překlady básní Eduarda Mörika a deník z let 1940 a 1960. Písemná pozůstalost J. Zahradníčka byla získána postupně jednotlivými koupěmi a dary v letech 1935 - 1978 a je uložena v 1 kartónu pod přírůstkovými čísly 351/35, 70/54, 247/61, 116/68 a 40/78.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace